0971 268 189

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Cháo Tổ Yến

Cháo Tôm Tổ Yến

260.000 460.000 

Cháo Tổ Yến

Cháo Tổ Yến Thịt Bò

260.000 460.000 
260.000 460.000 

Cháo Tổ Yến

Cháo Tổ Yến Gà Ác

260.000 460.000 

Cháo Tổ Yến

Cháo Tổ Yến Cá Hồi

260.000 460.000 

Cháo Tổ Yến

Cháo Tổ Yến Bồ Câu

260.000 460.000 

Cháo Tổ Yến

Cháo Tổ Yến Bào Ngư

290.000 490.000 

Cháo Tổ Yến

Cháo Cua Tổ Yến

260.000 460.000